Instalacje odgromowe i uziemienia

Instalacja odgromowa to siatka zwodów poziomych i pionowych znajdujących się na obiekcie budowlanym połączonych z instalacją uziemienia. Ma ona za zadanie  przyjąć wyładowanie atmosferyczne i sprowadzić je bezpiecznie, najkrótszą drogą, do ziemi. Estetycznie wykonana odgromówka nie rzuca się w oczy. Niestety, często popełniane podczas montażu błędy, mogą zmniejszyć jej skuteczność oraz spowodować, że stanie się elementem szpecącym budynek.

Firma ElekroMix bazując na wieloletnim doświadczeniu jest gwarantem poprawności wykonania i skuteczności działania instalacji odgromowej.

Pozostaw komentarz