Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne oznacza system okablowania teleinformatycznego umożliwiający realizację określonej konfiguracji połączeń na miarę aktualnych potrzeb, z możliwością jego przyszłej rozbudowy i rekonfiguracji. Standard okablowania strukturalnego definiują międzynarodowe normy. System składa się z kabli, przyłączy komunikacyjnych, gniazd, wtyków, adapterów, krosownic i komponentów elektronicznych. W sieci możliwe jest przesyłanie danych, głosu, wideo oraz innej informacji. Wynikające z norm standardy definiują odległości, parametry, topologie i cechy fizyczne oraz uwzględniają możliwość rozbudowy w przyszłości. Możliwe jest, więc okablowanie budynku bez wcześniejszej znajomości urządzeń, które będą korzystać z okablowania.

Pozostaw komentarz