System kontroli dostępu

System kontroli dostępu ma za zadanie ograniczenie dostępu nieuprawnionych użytkowników do określonych stref i zapewnienie dostępu do stref chronionych dla użytkowników uprawnionych. Każdy system składa się przynajmniej z dwóch rodzajów urządzeń. Po pierwsze są to urządzenia wejściowe decydujące o udostępnieniu chronionych stref (szyfratory, czytniki kart, skanery) i urządzenia wyjściowe realizujące to udostępnianie (rygle elektromagnetyczne, zamki elektryczne, bramki, szlabany). Za pomocą oprogramowania operator systemu może szybko nadawać i zmieniać uprawnienia poszczególnym osobom.

Identyfikowanie użytkowników w systemie kontroli dostępu może być realizowane przez urządzenia wejściowe na wiele sposobów. Najczęściej stosuje się identyfikatory w postaci kart z nadrukowanym kodem kreskowym, kart magnetycznych, kart zbliżeniowych. Dane z tych identyfikatorów są odczytywane przez odpowiednie czytniki kart. Podstawową funkcją tych wszystkich czytników jest odczyt identyfikatora i przesłanie danych do urządzenia nadrzędnego, które porównuje otrzymane informacje z danymi zapisanymi w bazie danych i podejmuje decyzję o udzieleniu dostępu.

Pozostaw komentarz