Diagnostyka i lokalizacja uszkodzeń kabli NN

W trakcie eksploatacji kabli elektroenergetycznych zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia, często występują uszkodzenia izolacji, zwarcia z ziemią i międzyfazowe. Najczęstszymi przyczynami uszkodzeń kabli ułożonych w gruncie są m.in.:
• kamienie leżące bezpośrednio pod kablem lub na kablu,
• rozrastające się korzenie drzew i krzewów,
• ruchy gruntu pod wpływem przejeżdżającego ciężkiego sprzętu,
• prace ziemne przy użyciu ciężkiego sprzętu,
• uderzenie pioruna w kabel lub w bliskiej odległości od niego,
• prądy błądzące,
• nieprawidłowo wykonane mufy,
• starzenie się kabli.

Firma ElektroMix oferuje diagnostykę i lokalizację uszkodzonych kabli niskiego napięcia